Stuga på landet

Jordbruket

På gården finns det idag kor, ungdjur, och kalvar. Korna går i en lösdrift med plats för 65 kor. Grovfodret till korna finns i 2 ensilagetorn och blåses in till foderbordet där det fördelas ut automatiskt och stannar när det är fullt. Kraftfordret ges i foderstationer. Utfordringen sker i stort sett helt automatiskt.

 

Mjölkningen sker i en Lely Astronaut mjölkningsrobot. Kotrafiken är helt fri ingen styrning av korna framför roboten. Korna mjölkas i genomsnitt ca 3,2 gånger per dag. Under betessäsongen släpps kor som mjölkats genom en speparationsgrind ut på bete, övriga får vänta inne tills dom har mjölktillstånd och blivit mjölkade. Ungdjur och kalvar har sin plats i gamla ladugården.